Przedszkola

Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus”

Ważnym elementem pracy ojców Barnabitów i sióstr Córek Bożej Opatrzności jest praca z dziećmi.

W dziesiątą rocznicę utworzenia parafii, w nowo wybudowanym domu zakonnym zostało otwarte Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe “Dzieciątka Jezus”. Uroczyście poświęcił je ksiądz biskup Piotr Jarecki 16 października 2005 roku, równocześnie z poświęceniem domu zakonnego. W wygłoszonej tego dnia homilii mówił:

Moi Kochani! Wszyscy wiemy, co się liczy przede wszystkim, kto się liczy. Liczy się człowiek i od człowieka wszystko inne zależy, przede wszystkim od człowieka, bo także jeszcze od struktur, jakichś układów, ale wszystko, co dobre i złe na początku ma miejsce w sercu i w umyśle człowieka i od tego, jaka będzie rodzina, i od tego, jaka będzie parafia, społeczność sąsiedzka, miasto, Polska, Europa i świat, zależy, jaki będzie człowiek. I właśnie parafia powinna być szkołą właściwie i prawdziwie przeżywanego człowieczeństwa. Żeby człowiek wiedział, kim jest, i starał się postępować z tym, kim jest. Jeżeli dzisiaj będziemy błogosławić nowe przedszkole, to świadczy o tym, że chcecie formować człowieka z inspiracji wiary i z inspiracji chrześcijańskiej. I jeżeli organizujecie różne koła zainteresowań dla młodzieży, która po południu tutaj przychodzi, to świadczy o tym, że inwestujecie w człowieka, pracujecie nad człowiekiem. I jeżeli organizujecie korepetycje dla dzieci i młodzieży, które same nie są w stanie wypełnić zadań związanych ze szkołą, z kształceniem, to świadczy, że zależy Wam na człowieku i bardzo Wam za to dziękuję, i Wam tego gratuluję, ponieważ są to konkretne formy tego, o czym mówił Ojciec Święty, co na początku kazania powiedziałem, mianowicie iż człowiek jest pierwszą drogą Kościoła.

Na parterze i pierwszym piętrze domu zakonnego przygotowano nowoczesne pomieszczenia zaprojektowane pod kątem potrzeb dzieci. Oddano też bogato wyposażony plac zabaw. W przedszkolu pracują siostry zakonne, mające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych placówek w Europie oraz wykwalifikowany personel świecki.

Nauczanie oparte jest na programie wychowania przedszkolnego zatwierdzonym przez MENiS oraz własnym programie autorskim. Siostry prowadzą codzienną naukę języka włoskiego, zintegrowaną z programem przedszkolnym oraz naukę religii. Trzy razy w tygodniu odbywa się też nauka języka angielskiego. Czas pobytu dzieci w przedszkolu wypełniony jest różnymi formami nauki i zabawy. Prowadzone są między innymi: rytmika, umuzykalnienie, gimnastyka, plastyka z elementami rzeźby. Dzieci słuchają poezji i bajek czytanych przez aktorów. Przedszkole świadczy też stałą opiekę psychologa, logopedy oraz pediatry. Dodatkowo prowadzona jest hipoterapia. Bogaty jest też program zajęć w kółkach zainteresowań: biblijnym, recytatorsko-teatralnym, przyrodniczym, informatycznym, sportowym. Dużą wagę przywiązuje się do współpracy z rodzicami. Odbywają się spotkania rodzinne, jest także możliwość towarzyszenia dzieciom w początkowym okresie pobytu w przedszkolu. Program wychowawczo-dydaktyczny oparty jest w całości na wartościach kultury chrześcijańskiej.

Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe Anioła Stróża

Drugie przedszkole  zostało uruchomione  7 listopada 2009 r.  przy Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1.  Przedszkole ,,Anioła Stróża” to nowoczesny, przestronny i świetnie wyposażony obiekt, dostosowany do obecnie obowiązujących norm unijnych, o łącznej powierzchni 200 m2. Wszystkie pomieszczenia w placówce są klimatyzowane a także  objęte monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym.
Do dyspozycji dzieci przygotowano:

  • trzy bajecznie kolorowe, słoneczne sale, przygotowane do prowadzenia zajęć, zabaw i odpoczynku
  • trzy kompleksy łazienkowe, odpowiednio wyposażone i przystosowane dla każdej z grup wiekowych
  • jadalnie - przystosowaną do prowadzenia pierwszych lekcji nauki gotowania

Ogromnym atutem  przedszkola jest wspaniały plac zabaw o powierzchni 2500 m2, położony wśród drzew, krzewów i kwiatów. Wszystkie zabawki na placu posiadają unijne atesty bezpieczeństwa.  
Program edukacyjny oraz scenariusze zajęć w naszym przedszkolu zostały opracowane zgodnie z obowiązującą nową podstawą programową wychowania przedszkolnego dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. ) Przedszkole  ,,Anioła Stróża” pełni w równej mierze funkcję opiekuńczą, wychowawczą jak i edukacyjną.  Treści programowe realizowane są w sposób twórczy poprzez wszechstronne zajęcia i warsztaty tematyczne.

Obie placówki są objęte nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.