O parafii

ImageParafia odgrywa dużą rolę w codziennym i odświętnym życiu katolików. Mieszkańcy parafii są na ogół skupieni wokół kościoła parafialnego, który pozostaje dla nich miejscem liturgii, nabożeństw, modlitwy i spotkania z drugim człowiekiem. Nasza świątynia jest pierwszym w Polsce kościołem pod opieką ojców barnabitów. Jest miejscem, w którym każdy mieszkaniec tej parafii - nie tylko głęboko wierzący, ale też poszukujący Boga - czuje się u siebie i ma prawo być sobą.

Niech nikt nie czuje się odtrącony, bo dla każdego jest miejsce w Kościele, na każdego Bóg czeka.