Córki Bożej Opatrzności

Zgromadzenie Córek Bożej Opatrzności, Institutum Filiarum Divinae Providentiae (IFDP), powstało 8 września 1832 roku. Przez Stolicę Apostolską zostało zatwierdzone w 1897 roku. Jest zgromadzeniem zakonnym, habitowym.

Założyła je Elena Betting z Rzymu, katechetka dzieci oraz jej spowiednik o. Tommas Manini, barnabita. W pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku stykali się na co dzień z biednymi, opuszczonymi dziećmi i pragnęli poświęcić się pracy nad poprawą ich dramatycznej sytuacji. Bóg objawił o. Tommasowi swoją wolę związaną z tym dziełem u stóp Maryi czczonej w wizerunku Matki Bożej Opatrzności, w rzymskim kościele San Carlo ai Catinari Ojców Barnabitów. Dlatego też Matka Jezusa jest patronką zgromadzenia. Odpowiedzią na to wezwanie Boga było powołanie pierwszych córek Bożej Opatrzności w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 8 września 1832 roku.

Córki Bożej Opatrzności starają się pokładać całkowitą ufność w Bogu i być w pełni dyspozycyjne wobec Jego woli.  W swej drodze duchowej dążą do upodabniania się do Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Praktykują pokorę, prostotę i radość, przeżywane z Maryją w pełnym otwarciu się na Ducha Świętego.

Celem zgromadzenia jest ufne powierzanie się Bożej Opatrzności w służbie braciom najbardziej potrzebującym, zwłaszcza biednej i opuszczonej młodzieży. Siostry pracują w przedszkolach, szkołach  podstawowych i średnich. Podejmują działalność apostolską w parafiach, prowadzą domy opieki dla osób starszych, pracują też na misjach.

Dziś zgromadzenie ich liczy około 200 sióstr. Przełożoną generalną jest matka Carmen Peri. Córki Bożej Opatrzności pracują w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych oraz na misjach w Meksyku, Chile i Indiach. W Polsce, dzięki przychylności i pozwoleniu kanonicznemu księdza Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski, pracują od 2003 roku. Obecnie są to cztery siostry, cudzoziemki. Ich przełożoną jest siostra Rossamma Pannikuthimackkal. Prowadzą pracę oświatowo-wychowawczą w przedszkolach “Dzieciątka Jezus” i “Anioła Stróża” oraz pomagają w prowadzeniu charytatywnego ośrodka “Dom Chleba” przy Parafii św. Antoniego Marii Zaccarii.