Ojcowie w parafii

Obecnie w naszej parafii posługę pełnią:

Barnabici

o. Tomasz Maria Więch - Proboszcz 


o. Jacek M. Sambako. Jacek Maria Sambak – wikariuszo. Przemysław Maria Śniegowski - duszpasterz

 

o. Robert Maria Kosek - duszpasterz

 


o. Tomasz M. Kubistao. Tomasz Maria Kubista – duszpasterz


Rezydent

ks. Jarosław Babińskiks.  prof dr hab. Jarosław Babiński – kapłan diecezji pelplińskiej, wykładowca UKSW