Centrum Kulturalne

Gdy upadły plany stworzenia Centrum Kultury Włoskiej z funduszy rządu włoskiego, Zgromadzenie Księży św. Pawła – Barnabitów podjęło decyzję o utworzeniu w nowo powołanej Prowincji Polskiej własnego ośrodka kulturalnego. W tym celu z kasy Zgromadzenia wyasygnowano i przekazano do dyspozycji Prowincji w Polsce duże fundusze dla zbudowania w Warszawie Centrum Kulturalnego Ojców Barnabitów i Katolickiej Lecznicy św. Pawła. Przełożony Prowincji Polskiej, o. Lorek, niezwłocznie przystąpił do realizacji tego zamierzenia i wystąpił do władz o propozycję gruntu do zakupu pod budowę planowanej placówki.

Z lokalizacji zaproponowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów ojcowie barnabici wybrali dogodnie usytuowany teren przy ulicy Smoluchowskiego, na Górnym Mokotowie, z szybkim dostępem do lotniska i centrum miasta. Osiedle było jednak w dużym stopniu zamieszkane przez byłych pracowników służb bezpieczeństwa, w tym osławionego niechlubną walką z Kościołem IV Departamentu MSW. Ludzie ci nie chcieli zaakceptować w swoim sąsiedztwie obecności placówki prowadzonej przez Kościół Katolicki. Miały miejsce incydenty z rzucaniem butelek z benzyną na teren toczącej się budowy czy rzucaniem kamieniami w idącą wokół Centrum procesję eucharystyczną. Smutkiem napawał fakt, że spośród mieszkańców osiedla nie znalazł się nikt, kto by wsparł choćby moralnie nowo powstające dzieło. Ojciec Lorek nigdy nie otrzymał wsparcia duchowego od mieszkańców osiedla, choć wielu z nich z czasem zaczęło regularnie przychodzić do nowo otwartej kaplicy.

Mimo tej niesprzyjającej atmosfery budowa Centrum toczyła się szybko, zajęła dwa i pół roku. 2 lipca 1994 roku bp Władysław Miziołek dokonał poświęcenia kaplicy pw. św. Pawła Apostoła znajdującej się w budynku. Pół roku później, 25 stycznia 1995 kompleks budynków został uroczyście poświęcony przez kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Wygłaszając homilię podczas Mszy św., kardynał przypomniał początki działalności św. Antoniego Marii Zaccarii:

Młody Antoni Maria Zaccaria, przyszły święty, rozpoczął piękną karierę. Skończył medycynę w Padwie, pochodził z Cremony, miał kontakty z Mediolanem. To było wielce interesujące życie. A jednak lekarz przyjmuje święcenia kapłańskie i zaczyna działać wbrew panującym nastrojom, wbrew opinii, modzie, stylowi życia. Zaczyna oddawać się modlitwie, wzywa do opiekowania się chorymi, biednymi i mówi, że humanizm jest czymś bardzo dobrym, ale potrzebna jest jeszcze Ewangelia, potrzebna jest miłość, potrzebna ofiara.

W Lecznicy św. Pawła przez 14 lat przyjmowali lekarze wszystkich specjalności, gwarantując profesjonalne usługi medyczne. Prowadzono badania w 20 specjalizacjach.

W 2008 roku Lecznica została zamknięta. Od roku 2010 działa tu Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe Ojców Barnabitów „Anioła Stróża”.

W ciągu 16 lat działalności Centrum Kulturalne Ojców Barnabitów zdobyło duże doświadczenie, organizując międzynarodowe i krajowe konferencje oraz różnego rodzaju specjalistyczne szkolenia i spotkania. Cieszy się uznaniem licznych firm korzystających z jego usług. Odbywają się tu konferencje, kongresy, szkolenia, wystawy. Centrum dysponuje bazą gastronomiczno-hotelową.

W znajdującej się w obiekcie kaplicy pw. św. Pawła Apostoła codziennie rano odprawiana jest Msza św., a w każdą niedzielę Msza św. w języku włoskim.

Centrum Kulturalne Ojców Barnabitów jest darem wszystkich wspólnot Zgromadzenia Księży św. Pawła – Barnabitów dla Polski. Zostało zbudowane pod patronatem Kurii Generalnej Zgromadzenia mającej swą siedzibę w Rzymie.