Modlitwa lekarza

ułożona przez Piusa XII

O Boski Lekarzu dusz i ciał, Panie Jezu, Zbawicielu, który w swoim doczesnym życiu miałeś upodobanie w chorych i uzdrawiałeś ich dotknięciem swej wszechmocnej ręki, oto my, powołani do pełnienia trudnego zadania lekarza, wielbimy Cię i uznajemy jako wspaniały dla nas wzór.

Niech serce i ręka każdego z nas będą zawsze prowadzone przez Ciebie, aby za sprawą Ducha Świętego przysparzało to chwały i zaszczytu naszej pracy.

Wzmocnij naszą świadomość, ze jesteśmy w jakiś sposób Twoimi współpracownikami w dziele obrony i wspierania rozwoju ludzkich istot oraz narzędziem Twojego miłosierdzia.

Oświeć nasze umysły w trudnej próbie mierzenia się z chorobami ciała, aby dzięki właściwemu wykorzystaniu wiedzy i jej rozwoju nie pozostawały dla nas tajemnicą ich przyczyny ani nie wprowadzały nas w błąd ich objawy, ale byśmy mogli na podstawie dokonanego rozpoznania leczyć sposobami wskazanymi przez Twą Opatrzność.

Napełnij nasze serca swa miłością, abyśmy rozpoznając Ciebie samego w chorych, zwłaszcza tych najbardziej opuszczonych, z niestrudzona gorliwością starali sie nie zawieść zaufania, jakie oni w nas pokładają.

Spraw, byśmy za Twoim przykładem po ojcowsku współczuli, szczerze doradzali, starannie leczyli, nie karmili złudzeniami, łagodnie oswajali z tajemnicą cierpienia i śmierci, a przede wszystkim nieugięcie bronili Twego świętego prawa poszanowania życia przed atakami egoizmu i złych instynktów.

Jako lekarze chlubiący sie Twym imieniem przyrzekamy, że w swej działalności będziemy się niezmiennie kierowali przestrzeganiem porządku moralnego w zgodzie z Twoimi prawami.

Pozwól nam, ufającym w opiekę świętego doktora ANTONIEGO MARII ZACCARII, naszego patrona opiekuna, zasłużyć chrześcijańskim życiem i uczciwym wykonywaniem zawodu na to, byśmy kiedyś usłyszeli z Twoich ust radosną zapowiedź nagrody przygotowanej dla tych, którzy odwiedzą Cię chorego w braciach: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata” (Mt 25,34).

Amen