Patron parafii

Portret św. AntoniegoAntoni Maria Zaccaria urodził się w 1502 roku w Cremonie, w zamożnej rodzinie. Jego rodzicami byli Łazarz i Antonietta Pescaroli. Mając kilka miesięcy, stracił ojca i wychowywał się po opieką matki. Po skończeniu miejscowych szkół podjął w Padwie czteroletnie studia medyczne, a po ich ukończeniu powrócił do Cremony, gdzie rozpoczął pracę lekarza. Jednocześnie zajął się też katechizacją ubogiej młodzieży. W 1528 roku przyjął święcenia kapłańskie i od samego początku poświęcił się gorliwej pracy duszpasterskiej. Głosił zagubionemu światu duchowość wymagającą, trudną i ascetyczną. Za duchowego mistrza i przewodnika obrał św. Pawła Apostoła i z jego listów czerpał zapał do pracy nad przemianą ludzkich dusz i serc. Nawoływał do życia zgodnego z przesłaniem Ewangelii i do nieustannego podążania ku Bogu przez miłość bliźniego. Wskazywał Jezusa Chrystusa jako stały punkt odniesienia dla historii świata i dla ludzkich serc. Rozwinął kult Krzyża i Eucharystii, skutecznie wprowadzając w Kościele zwyczaj bicia w dzwony w każdy piątek o godzinie trzeciej po południu na pamiątkę męki i śmierci Chrystusa oraz nabożeństwo czterdziestogodzinne polegające na adoracji Najświętszego Sakramentu kolejno w różnych kościołach miasta.

ImageZałożył dwie rodziny zakonne: Zgromadzenie Księży św. Pawła - Barnabitów (zatwierdzone przez papieża Klemensa VII w 1533 roku) i Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła (zatwierdzone przez papieża Pawła III w 1535 roku), oraz świecką wspólnotę Małżonkowie św. Pawła, która skupiała pary małżeńskie pragnące rozwijać swoje życie wewnętrzne i wzrastać w apostolskim poświęceniu. Ten pomysł uzdrawiania społeczeństwa przez uświęcanie rodzin był szczególnie nowatorski i znajduje pełną realizację dopiero w dzisiejszych czasach.

Św. Antoni zmarł w opinii świętości 5 lipca 1539 r., w 37 roku życia i 11 kapłaństwa. Pochowano go w należącym do barnabitów kościele św. Pawła, a w 1891 roku przeniesiono go do kościoła św. Barnaby. Kanonizacji dokonał papież Leon XIII w 1897 roku. Liturgiczny obchód ku czci św. Antoniego Marii Zaccaria przypada na dzień 5 lipca.

W ikonografii św. Antoniego przedstawia się najczęściej w towarzystwie św. Pawła Apostoła, z monstrancją w ręku (jako propagatora kultu eucharystycznego i Czterdziestogodzinnego nabożeństwa) lub z krzyżem w ręku (symbolem kultu Męki Pańskiej), albo też z lilią - nazywano go „aniołem w ludzkim ciele”.

Tym, którzy chcą się dowiedzieć więcej o św. Antonim M. Zaccarii polecamy lekturę książek: Rozpalił płomień wiary Angelo Montonatiego oraz Reformator Andrei M. Erby i Antonia M. Genetilego, które można nabyć w kancelarii parafialnej.