Wspólnota Młodzi Sercem

W naszej parafii działa wspólnota  Młodzi Sercem – grupa osób starszych – których zadaniem m.in. jest porządkowanie kościoła, układanie kwiatów przy ołtarzu, wypiek opłatków, przygotowywanie palm wielkanocnych. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w jej prace.

Opiekunem grupy jest….