Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie, zwany popularnie ruchem oazowym, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła Imagewedług nauczania Soboru Watykańskiego II, założonym przez Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Wielkim zwolennikiem i propagatorem Ruchu Światło – Życie był św. Jan Paweł II.

Barnabicka Wspólnota Ruchu Światło – Życie powstała w roku 2007. 

Podstawowym celem Wspólnoty jest służba na rzecz parafii. W tym celu zgodnie z wizją Ruchu Światło Życie powołane zostały do życia diakonie parafialne.. Nasza wspólnota organizuje również rekolekcje letnie tzw. oazy rekolekcyjne.Oaza letnia jest formą rekolekcji przeżyciowych, w czasie których każdy uczestnik, we wspólnocie Kościoła doświadcza mocy spotkania z Żywym Bogiem – Jezusem Chrystusem, a poddając się w Duchu Świętym Jego Mocy przemienia swoje życie.

Najważniejszym spotkaniem członków Wspólnoty jest Eucharystia. Eucharystią wspólnotową jest Msza Św. w każdą niedzielę o godz. 10.00. Posługa na Eucharystii obejmuje posługę służby liturgicznej na prezbiterium, animowanie śpiewu przez diakonię muzyczną, komentarze inicjacyjne, przygotowanie i przeprowadzenie procesji z darami, przygotowanie i odczytanie modlitwy wiernych, śpiew psalmu i wersetu allelujatycznego. Przed Eucharystią odbywa się spotkanie diakonii muzycznej.

Spotkania formacyjne odbywają się z animatorem, w salce Domu Zakonnego, w zależności od grupy – preoaza – 1 raz na 2 tygodnie, ONŻ – 1 raz na tydzień, ONŻD – 1 raz na tydzień, w terminach dogodnych dla członków grupy. Spotkania kręgu DK odbywają się 1 raz w miesiącu, w kolejnych domach rodzin, wraz z kapłanem. Cała formacja prowadzona jest wg materiałów formacyjnych R.Ś.-Ż.

Osoby będące w grupach formacyjnych po 1 stopniu przeszły ewangelizację, formację poprzedzającą oazę letnią i przeżyły rekolekcje oazowe.

Spotkania wspólnotowe ( wspólnototwórcze o charakterze modlitewno – biblijnym ) odbywają się niezależnie od spotkań formacyjnych 1 raz w tygodniu, w każdy czwartek. Spotkania odbywają się wg określonego schematu, w miesięcznych cyklach opartych na „Drogowskazach Nowego Człowieka”. Każdy temat dotyczący kolejnego drogowskazu, realizowany jest w ciągu miesiąca. Sc

Oprócz cotygodniowych, cyklicznych spotkań formacyjno – modlitewnych wspólnota prowadzi działania ewangelizacyjno – apostolskie, w tym:

- prowadzenie spotkań modlitewnych połączonych ze szkołą modlitwy dla parafian (Wielki Post, Adwent),

- prowadzenie Triduum Paschalnego w formie rekolekcji – katechezy i liturgia godzin,

- prowadzenie nabożeństw ewangelizacyjnych z pantomimą i głoszeniem kerygmatu w Kościele, na spotkaniach z bierzmowanymi, na ulicach parafii,

- prowadzenie wieczorów uwielbienia z koncertami ewangelizacyjnymi, modlitwą, pantomimą świadectwami,

- prowadzenie jasełek, pantomim,

- prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście,

- prowadzenie adoracji Krzyża.