Odpowiedzi na artykuł "Gazety Stołecznej"

Przed miesiącem, 6 sierpnia na stronach "Gazety Stołecznej" ukazał się artykuł dotyczący wniosku podpisanego przez naszego ojca proboszcza Kazimierza Lorka, w imieniu ojców Barnabitów (którzy są właścicielami posesji przy ul. Sobieskiego 15) oraz całej parafii, o uwzględnienie naszych postulatów we właściwym planie zagospodarowania przestrzennego, który jesienią będzie zatwierdzany przez Radę Warszawy. Ponieważ artykuł był wyraźnie tendencyjny, stawiający także w złym świetle osobę o. Kazimierza, Rada Parafialna jak i sam ojciec proboszcz wystosowali listy do redaktorów naczelnych "Gazety Wyborczej", Adama Michnika i jego I zastępcy, Jarosława Kurskiego oraz red. naczelnej "Gazety Stołecznej", Agaty Żelazowskiej-Cieśli, z protestem przeciwko nierzetelnemu dziennikarstwu uprawianemu przez autora artykułu. Publikujemy oba listy w całości oraz fotokopię inkryminowanego wniosku Prowincji Polskiej Księży św. Pawła - Barnabitów oraz parafii św. Antoniego Marii Zaccarii do władz Warszawy.

Prosimy o propagowanie tych informacji do wszystkich ludzi dobrej woli, za pośrednictwem poczty elektronicznej i linkowania do portali patriotycznych, społecznych, publicystycznych, gdzie kolejny - naszym zdaniem - antykościelny wyskok "Gazety Wyborczej" może być ujawniony i po chrześcijańsku napiętnowany.

Szczęść Boże!

List Ojca Proboszcza (pdf, 91 kB)
List Rady Parafialnej (pdf, 133 kB)

Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego 1 (jpg, 312 kB)
Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego 2 (jpg, 641 kB)
Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego 3 (jpg, 676 kB)
Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego 4 (jpg, 655 kB)
Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego 5 (jpg, 727 kB)
Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego 6 (jpg, 376 kB)