Sakrament chrztu świętego

Chrzty należy zgłaszać przynajmniej miesiąc wcześniej celem zebrania koniecznych dokumentów i ustalenia terminu jednorazowej katechezy przed chrztem, która obowiązuje rodziców dziecka oraz chrzestnych.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu:

  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, adres zamieszkania),
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.