SKARGA do Bogdana Olesińskiego, Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy