Rozkład wizyt kolędowych

ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH                        Wizyty odbywają się
              
2017 - 2018                                             w godzinach:
                                                                                 17.00 – 22.00

 

DATA

ULICA

 

24 stycznia

ul. Niemirowska 1

5 -30

31-56

25 stycznia

ul. Niemirowska 1

57 - 83

26 stycznia

ul. Niemirowska 1

ul. Nałęczowska 47

84 - 88

1 – 18