Ogłoszenia parafialne

Trzecia Niedziela Adwentu
15 grudnia 2013

Msze święte w niedziele:
godz. 7.00
godz. 9.00
godz. 11.00 - dla rodzin
godz. 12.30 – suma
godz. 17.00
godz. 19.00 - dla młodzieży licealnej, akademickiej i pracującej

Msze święte w dni powszednie:
Od poniedziałku do piątku: godz. 7.00, 8.00 i 18.00
W sobotę: 7.00, 12.00 i 18.00 – niedzielna.

Trwa okres Adwentu, który ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. W niedziele o godz. 6.30 są śpiewane Godzinki o NMP. W dni powszednie Roraty o godz. 7.00.

Dziś, o godz. 16.00 – spotkanie opłatkowe dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców w salce katechetycznej.

Od dzisiejszej w kościele są wystawione kosze oraz przygotowane serduszka na choince na świąteczne paczki i na artykuły spożywcze dla osób ubogich, rodzin wielodzietnych, dla matek samotnie wychowujących dzieci i innych parafian żyjących w biedzie.

Bardzo dziękuję uczniom ze szkoły przy ul. Gubinowskiej, ich rodzicom za dary dla Domu Chleba.

16 grudnia rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus przed Uroczystością Bożego Narodzenia.

18 grudnia – środa – godz. 19.00, spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (grupa drugoroczna).

19 grudnia – czwartek – godz. 18.30, Modlitwa o wyzwolenie, prowadzi Ruch Światło-Życie. Prosimy o wypełnianie kartek z intencjami i wrzucanie do skrzynek modlitewnych przy wyjściu.

W kancelarii parafialnej można nabyć opłatki do życzeń świątecznych. Do mieszkań naszych Parafian są roznoszone opłatki przez upoważnione osoby z naszej Parafii, zaopatrzone w odpowiednie identyfikatory. Opłatki będą roznoszone codziennie, oprócz niedziel, od godz. 18.00 do 21.00.

W Wigilię – 24 grudnia – tradycyjnie organizujemy Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych, biednych i bezdomnych w Domu Chleba o godz. 16.00.

24 grudnia ( wtorek ) – Wigilia Bożego Narodzenia.
Msza św. o godz. 7.00 i 8.00. Nie ma Mszy św. o godz. 18.00.
Uroczysta Msza św. zwana Pasterką zostanie odprawiona o godz. 24.00.

25 grudnia (środa) – Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00.

26 grudnia (czwartek) – Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00. Taca tego dnia jest przeznaczona na KUL.

Kontynuujemy duszpasterskie odwiedziny Parafian. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny zamieszkałe przy ulicach: Messyńskiej, Cypryjskiej 2A i 2H, Cypryjskiej 4, Królowej Marysieńki – domki, Jabłonowskiego, Gubinowskiej – domki, Radosnej 4, Radosnej - domki i Resorowej - domki. Szczegółowy program wizyt duszpasterskich wisi na tablicy ogłoszeń.
Kolęda to obrzęd błogosławieństwa całej rodziny w jej domu i dlatego prosimy o obecność wszystkich jej członków. Myślę, że możecie Państwo zwrócić się także do swoich pracodawców, by umożliwili Wam uczestniczyć w tym szczególnym spotkaniu.
W czasie tej wizyty kapłan będzie wspólnie modlił się z całą rodziną, pobłogosławi domowników, którzy ucałują święty krzyż. Naszym zamiarem jest odwiedzenie wszystkich parafian bez względu na orientację polityczną czy nawet wyznaniową. Pragniemy pochylić się nad Państwa troskami, kłopotami ale także chcielibyśmy cieszyć się waszymi radościami i sukcesami.
Spotkanie z kapłanem przychodzącym z Kościoła, w którym Chrystus jest centrum wspólnoty chrześcijan, musi pobudzać także do aktywności. Kolęda jest więc świetną okazją, by porozumieć się, porozmawiać na temat konkretnej roli danej osoby w życiu rodziny parafialnej.
Jednocześnie informuję, że kapłani nie będą przyjmowali żadnych ofiar pieniężnych. Osoby, które mają życzenie złożyć ofiarę na spłatę zaciągniętych długów na budowę kościoła mogą to uczynić w naszym kościele składając ofiary na tacę, w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto bankowe. Proszę więc wszystkich Parafian o ofiarność płynącą z wiary.

Należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą z kropidłem ( świece i wodę z kropidłem można nabyć w kancelarii parafialnej). Wizyty duszpasterskie odbywają się w godz. od 16.00 do 22.00.

Można jeszcze składać kartki z wypominkami rocznymi. Ofiary złożone wraz z wypominkami będą przeznaczone na obrazy olejne: Patrona parafii św. Antoniego M. Zaccarii i św. Pawła Apostoła, które będą umieszczone w centralnym ołtarzu. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Zachęcamy wiernych do czytania prasy katolickiej.

Rozpoczęliśmy wydawanie gorących posiłków przez okres zimowy dla najuboższych i bezdomnych z naszej parafii.
Posiłki są wydawane w Domu Chleba w godz. od 13.00 do 15.00.
Bardzo są nam potrzebne artykuły mięsne, tłuszcze, przeciery i warzywa na których można gotować zupy. Można też wypożyczyć z parafii termos i przywieźć ugotowaną zupę z domu.

W parafii są udzielane bezpłatne korepetycje:
- z matematyki dla młodzieży. Zakres obejmuje nauczanie gimnazjalne, szkoły średnie oraz testy przygotowujące do matury.
Zajęcia prowadzi p. Zbigniew Rostkowski w – poniedziałek – godz. od 18.30 do 20.00.

Wydawanie odzieży dla kobiet we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00
i dla mężczyzn – w środy w godz. 8.00 – 12.00.

Katecheza dla dzieci przygotowujących się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej we wtorek lub w środę - o godz. 17.00 w sali katechetycznej domu zakonnego.
Przypominam, że dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej mają obowiązek wraz ze swoimi Rodzicami uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00.
Dziecko uczęszczające do szkoły znajdującej się na terenie innej parafii, powinno być, zgodnie z kanonicznym obowiązkiem, przygotowane
w parafii miejsca zamieszkania. Rodzice dzieci szkół prywatnych,
w których nie ma lekcji religii, proszeni są o pilne skontaktowanie się
z o. proboszczem.

Spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministrantów - sobota, godz. 11.00.

Młodzież, która z różnych przyczyn nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania w gimnazjum, liceum, szkoła średnia, proszona jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem zapisania się na spotkania katechetyczne przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
Również osoby dorosłe, które nie otrzymały jeszcze sakramentu bierzmowania proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Dla tych osób zostanie zorganizowane przygotowanie do otrzymania tego sakramentu.
Od nowego, 2014 roku, w naszej parafii zostaną zorganizowane katechezy dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.
W każdy czwartek, po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
Strona internetowa parafii: www.parafiabarnabici.pl, e-mail: kancelaria@parafiabarnabici.pl, lorek.proboszcz@parafiabarnabici.pl.
Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy swoimi ofiarami przelewanymi na konto parafii i wpłacanymi w kancelarii wspomagają spłacanie długów związanych z budową kościoła jak również działalność charytatywną parafii.
Planowane śluby należy zgłaszać trzy miesiące wcześniej, chrzty przynajmniej miesiąc wcześniej celem zebrania koniecznych dokumentów i ustalenia terminu jednorazowej katechezy przed chrztem, która obowiązuje rodziców dziecka oraz chrzestnych.
Po zaświadczenia dotyczące godności rodziców chrzestnych prosimy się zgłaszać 1 tydzień wcześniej – ze względu na konieczność dostarczenia brakujących dokumentów.
Przypominam wszystkim Parafianom o obowiązku zgłaszania zmarłych
z naszej parafii przed pogrzebem do kancelarii parafialnej celem odnotowania ich zgonu w Księgach Zmarłych. Przy zgłaszaniu należy złożyć również Akt Zgonu.

Zasnęli w Panu nasi Parafianie śp.: Wacław Jaklewicz, Janina Jachimska-Kapuściak.