Ogłoszenia parafialne

Druga Niedziela Adwentu
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia 2013

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na spłacanie długów związanych
z budową kościoła.

Msze święte w niedziele:
godz. 7.00
godz. 9.00
godz. 11.00 - dla rodzin
godz. 12.30 – suma
godz. 17.00
godz. 19.00 - dla młodzieży licealnej, akademickiej i pracującej

Msze święte w dni powszednie:
Od poniedziałku do piątku: godz. 7.00, 8.00 i 18.00
W sobotę: 7.00, 12.00 i 18.00 – niedzielna.

Trwa okres Adwentu, który ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. W niedziele o godz. 6.30 są śpiewane Godzinki o NMP. W dni powszednie Roraty o godz. 7.00.

Dziś, z racji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, o godz. 15.00 – Godzina Łaski.
O godz. 16.00 – Msza św. specjalna dla dzieci i młodzieży
z dysfunkcjami oraz ich Rodziców.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji sklepów MOKPOL przy ul. Portofino „Marc Pol” przy ul. Jabłonowskiego i „Biedronki” przy ul. Sobieskiego, Duszpasterskiej Radzie Parafialnej, wolontariuszom i wszystkim wiernym, którzy przyczynili się do zbiórki artykułów żywnościowych i chemicznych dla bezdomnych i najbiedniejszych korzystających z naszego Domu Chleba.
Dziękuję tym wszystkim, którzy składali dary na Domu Chleba.

W kancelarii parafialnej można nabyć opłatki do życzeń świątecznych. Od 2 grudnia (poniedziałek) do mieszkań naszych Parafian są roznoszone opłatki przez upoważnione osoby z naszej Parafii, zaopatrzone w odpowiednie identyfikatory. Opłatki będą roznoszone codziennie, oprócz niedziel, od godz. 18.00 do 21.00.

15 grudnia o godz. 16.00 – spotkanie opłatkowe dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców, w salce katechetycznej.

Od 9 grudnia 2013 roku rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny Parafian. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny zamieszkałe przy ulicach: Rabarbarowej, Śródziemnomorskiej, Adriatyckiej, Sueskiej, Cypryjskiej i Tyrreńskiej. Do 20 grudnia 2013 roku włącznie odwiedzimy Rodziny mieszkające przy ulicach: Rabarbarowej, Śródziemnomorskiej 11, Adriatyckiej, Sueskiej, Cypryjskiej – domki, Tyrreńskiej, Cypryjskiej 6, Cypryjskiej 70, Messyńskiej, Cypryjskiej 2A i 2H, Cypryjskiej 4, Królowej Marysieńki – domki, Jabłonowskiego, Gubinowskiej – domki, Radosnej 4 i Resorowej - domki. Szczegółowy program wizyt duszpasterskich wisi na tablicy ogłoszeń.
Kolęda to obrzęd błogosławieństwa całej rodziny w jej domu i dlatego prosimy o obecność wszystkich jej członków. Myślę, że możecie Państwo zwrócić się także do swoich pracodawców, by umożliwili Wam uczestniczyć w tym szczególnym spotkaniu.
W czasie tej wizyty kapłan będzie wspólnie modlił się z całą rodziną, pobłogosławi domowników, którzy ucałują święty krzyż. Naszym zamiarem jest odwiedzenie wszystkich parafian bez względu na orientację polityczną czy nawet wyznaniową. Pragniemy pochylić się nad Państwa troskami, kłopotami ale także chcielibyśmy cieszyć się waszymi radościami i sukcesami.
Spotkanie z kapłanem przychodzącym z Kościoła, w którym Chrystus jest centrum wspólnoty chrześcijan, musi pobudzać także do aktywności. Kolęda jest więc świetną okazją, by porozumieć się, porozmawiać na temat konkretnej roli danej osoby w życiu rodziny parafialnej.
Jednocześnie informuję, że kapłani nie będą przyjmowali żadnych ofiar pieniężnych. Osoby, które mają życzenie złożyć ofiarę na spłatę zaciągniętych długów na budowę kościoła mogą to uczynić w naszym kościele składając ofiary na tacę, w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto bankowe. Proszę więc wszystkich Parafian o ofiarność płynącą z wiary.
Należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą z kropidłem ( świece i wodę z kropidłem można nabyć w kancelarii parafialnej). Wizyty duszpasterskie odbywają się w godz. od 16.00 do 22.00.

Od Trzeciej Niedzieli Adwentu – 15 grudnia - w kościele będą wystawione kosze oraz przygotowane serduszka na choince na świąteczne paczki i na artykuły spożywcze dla osób ubogich, rodzin wielodzietnych, dla matek samotnie wychowujących dzieci i innych parafian żyjących
w biedzie.

18 grudnia – środa – godz. 19.00, spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (grupa drugoroczna).

Trwa w naszej parafii peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. W najbliższym czasie Obraz Jezusa Miłosiernego odwiedzi rodziny mieszkające przy ul. Egejskiej 5,6,7.

Można jeszcze składać kartki z wypominkami rocznymi. Ofiary złożone wraz z wypominkami będą przeznaczone na obrazy olejne: Patrona parafii św. Antoniego M. Zaccarii i św. Pawła Apostoła, które będą umieszczone w centralnym ołtarzu. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Zachęcamy wiernych do czytania prasy katolickiej.

Rozpoczęliśmy wydawanie gorących posiłków przez okres zimowy dla najuboższych i bezdomnych z naszej parafii.
Posiłki są wydawane w Domu Chleba w godz. od 13.00 do 15.00.
Bardzo są nam potrzebne artykuły mięsne, tłuszcze, przeciery i warzywa na których można gotować zupy. Można też wypożyczyć z parafii termos i przywieźć ugotowaną zupę z domu.

W parafii są udzielane bezpłatne korepetycje:
- z matematyki dla młodzieży. Zakres obejmuje nauczanie gimnazjalne, szkoły średnie oraz testy przygotowujące do matury.
Zajęcia prowadzi p. Zbigniew Rostkowski w – poniedziałek – godz. od 18.30 do 20.00.

Wydawanie odzieży dla kobiet we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00
i dla mężczyzn – w środy w godz. 8.00 – 12.00.

Katecheza dla dzieci przygotowujących się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej we wtorek lub w środę - o godz. 17.00 w sali katechetycznej domu zakonnego.
Przypominam, że dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej mają obowiązek wraz ze swoimi Rodzicami uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00.
Dziecko uczęszczające do szkoły znajdującej się na terenie innej parafii, powinno być, zgodnie z kanonicznym obowiązkiem, przygotowane
w parafii miejsca zamieszkania. Rodzice dzieci szkół prywatnych,
w których nie ma lekcji religii, proszeni są o pilne skontaktowanie się
z o. proboszczem.

Spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministrantów - sobota, godz. 11.00.

Młodzież, która z różnych przyczyn nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania w gimnazjum, liceum, szkoła średnia, proszona jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem zapisania się na spotkania katechetyczne przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
Również osoby dorosłe, które nie otrzymały jeszcze sakramentu bierzmowania proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Dla tych osób zostanie zorganizowane przygotowanie do otrzymania tego sakramentu.
Od nowego, 2014 roku, w naszej parafii zostaną zorganizowane katechezy dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.
W każdy czwartek, po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
Strona internetowa parafii: www.parafiabarnabici.pl, e-mail: kancelaria@parafiabarnabici.pl, lorek.proboszcz@parafiabarnabici.pl.
Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy swoimi ofiarami przelewanymi na konto parafii i wpłacanymi w kancelarii wspomagają spłacanie długów związanych z budową kościoła jak również działalność charytatywną parafii.
Planowane śluby należy zgłaszać trzy miesiące wcześniej, chrzty przynajmniej miesiąc wcześniej celem zebrania koniecznych dokumentów i ustalenia terminu jednorazowej katechezy przed chrztem, która obowiązuje rodziców dziecka oraz chrzestnych.
Po zaświadczenia dotyczące godności rodziców chrzestnych prosimy się zgłaszać 1 tydzień wcześniej – ze względu na konieczność dostarczenia brakujących dokumentów.
Przypominam wszystkim Parafianom o obowiązku zgłaszania zmarłych
z naszej parafii przed pogrzebem do kancelarii parafialnej celem odnotowania ich zgonu w Księgach Zmarłych. Przy zgłaszaniu należy złożyć również Akt Zgonu.

Zasnęli w Panu nasi Parafianie śp.: Barbara Nadolska, Anna Kościółek, Lech Wysokiński, Bogdan Gawlik, Tadeusz Adamski