Ogłoszenia parafialne

Siódma Niedziela Wielkanocy –

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

16 maja 2021 roku

 

·        Nabożeństwa majowe ku czci NMP z wystawieniem Najświętszego Sakramentu będą odprawiane codziennie w dni powszednie po wieczornej Mszy św., o godz. 18.30, w niedziele i święta o godz. 18.10. Podczas nabożeństwa majowego jest odmawiana nowenna przed Zesłaniem Ducha św.

·        W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W sobotę 22 maja po wieczornej Mszy św. czuwanie przed Zesłaniem Ducha św.

·        17 maja – poniedziałek –Uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski i metropolii warszawskiej. Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.W tym dniu szczególnie zachęcamy do modlitwy w intencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza oraz w intencji Ojczyzny i Kościoła.·       

     21 maja - piątek - godz. 19.15  odbędzie się Pierwsza Spowiedź Święta dzieci oraz  spotkanie katechetyczne z Rodzicami połączone z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.Dzieci przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w czterech grupach podczas uroczystych Mszy Świętych w sobotę 22 maja oraz 23 maja.

·       Kolejne spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania odbędzie się w poniedziałek 24 maja o godz. 19:00.

·        Msza św. połączona z promocją ministrancką odbędzie się 30 majagodz. 11.00. W jej trakcie 10 kandydatów otrzyma alby oraz 2 kandydatów otrzyma szarfy. Wspierajmy ich swoją modlitwą.

·        W czwartek 3 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa zwaną popularnie Bożym Ciałem. Można już przynosić płatki kwiatów do wykorzystania w trakcie procesji do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

·        W naszym Kościele Komunię Świętą przyjmujemy w następującym porządku: Do głównego celebransa procesyjnie podchodzą osoby, które pragną przyjąć Ciało Chrystusa na rękę w postawie stojącej. Zaś osoby, które chcą przyjąć Komunię Świętą do ust, są proszone o uklęknięcie (lub stanięcie) przy balaskach.

·        Przypominamy, że w Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i zachowanie standardów sanitarnych (w tym odległości 1,5 m między osobami). Zachęcamy, aby nie rezygnować z życia sakramentalnego, ale przy roztropnym zachowaniu kontynuować je nie tylko w niedziele, ale również w dni powszednie.

·        Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy w sposób aktywny angażują się w działalność charytatywną naszej parafii. Dziękuję za ofiary pieniężne na ten cel, art. spożywcze, odzież, art. chemiczne, higieniczne i opatrunkowe oraz maseczek i płynów dezynfekujących. Odzież może być używana ważne, aby była czysta i niezniszczona.

·        W związku z koniecznością materialnego utrzymania naszej Parafii (zapłacenia rachunków, podatków i opłacenia ZUS-ów i pensji pracowników, prowadzenia działalności charytatywnej itd.) w trudnej sytuacji pandemii, uprzejmie i pokornie proszę Parafian, Przyjaciół i Sympatyków naszej wspólnoty o wsparcie przez ofiary przekazywane na konto parafialne:

BANK  PEKAO  S.A.
78 1240 6175 1111 0000 4579 7336

             Warto dodać dopisek „darowizna na cele kultu religijnego” lub ,,darowizna na działalność                    charytatywno – opiekuńczą”, wówczas przy rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym                   będzie można sobie odliczyć od podatku. Za wszelkie dotychczasowe wsparcie                         materialne i troskę o nasz wspólny kościół Bóg Wam zapłać.