Ogłoszenia parafialne

·        W ramach realizacji dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” w naszym Kościele Świętego Antoniego M. Zaccarii - Ojców Barnabitów, przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Warszawie, został umieszczony ołtarz adoracji eucharystycznej, który nosi nazwę „Światło Pojednania i Pokoju”. Został on zaprojektowany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio” i przeznaczony do zainstalowania w Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho (Rwanda). Serdecznie zapraszam wszystkich Wiernych do wspólnej adoracji
w dniach od 1 do 13 grudnia br. w godz. od 6.30 do 19.30.

 

 

TRYPTYK „ŚWIATŁO POJEDNANIA I POKOJU”

 

„Światło Pojednania i Pokoju” – to najnowszy ołtarz adoracji eucharystycznej przeznaczony do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, gdzie przy współpracy z opiekującymi się tym maryjnym Sanktuarium Księżmi Pallotynami, utworzone zostanie już wkrótce kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio” ołtarz, podobnie jak wcześniejsze realizacje, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną.

Centrum otwartego ołtarza to znajdujący się pod sercem Maryi Jezus Eucharystyczny będący Światłem świata, oświecającym każdego człowieka (por. św. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor, nr. 1). Maryja natomiast ukazana jest w oryginalnym ujęciu znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. W obrazie płonącego, lecz nie spalającego się krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka-Dziewica. Warto zwrócić uwagę na Jej piękną, utkaną ze srebrnych kwiatów szatę. Jest to artystyczne nawiązanie do obrazu, który Matka Boża przedstawiła widzącym w jednej z wizji w Kibeho. Zobaczyli w niej oni ogród pełen kwiatów, który Maryja nakazała im podlewać, a który rozrastał się w miarę jak powiększały się rzesze osób nawróconych.

Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa są również sceny zaprezentowane na skrzydłach Tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do 7 Boleści Maryi. Do odmawiania tej modlitwy wzywała bowiem Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy.

W górnej części otwartego Tryptyku widoczny jest typowo „afrykański motyw” – unoszące się ku niebu niczym linie elektrokardiogramu symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju.

Po zamknięciu, ołtarz ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę. Świadectwo życia tych świętych przypomniało światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle Jego Miłości Miłosiernej możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.

 

Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” (Wspólnota Królowej Pokoju) powstało w 2008 roku w Radomiu z inicjatywy osób pragnących aktywnie promować pokój i pojednanie pomiędzy ludźmi i narodami, zwłaszcza w miejscach boleśnie dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych. Swoją misję Stowarzyszenie realizuje w formie Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Jest to projekt utworzenia na świecie dwunastu Międzynarodowych Centrów Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju. Widzialnym znakiem duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Powstają one w Polsce, w pracowni gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Aktualnie projekt realizowany jest w następujących miejscach: Betlejem (Ziemia Święta), Oziornoje (Kazachstan), Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), Kibeho (Rwanda), Namyang (Korea Południowa) oraz Dagupan (Filipiny). Równocześnie Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” propaguje Apostolstwo Pokoju czyli zobowiązanie do codziennej modlitwy i adoracji w intencji pokoju. Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich osób, którym zależy na budowaniu trwałego pokoju na świecie.

 

W celu zapoznania się ze szczegółami Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” zapraszamy na stronę www.reginapacis.pl

 

Wymiary ołtarza otwartego:

szerokość 450cm

wysokość 250cm

głębokość  80cm

 

Wymiary ołtarza zamkniętego:

szerokość 230cm

wysokość 250cm

głębokość  80cm

 

Stowarzyszenie Communita Regina della Pace

26-600 Radom, ul. Kaszubska 6/1