Ogłoszenia parafialne

Warszawa, 3 września 2017 roku

                                                                                              

 

Drodzy Rodzice!

                                                                      

            Kierowany troską o należyte przygotowanie Waszego dziecka do przyjęcia sakramentów Pokuty i Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii, pragnę spotkać się  z Państwem w celu omówienia planu przygotowań.

            Jednocześnie przypominam, że dziecko uczęszczające do szkoły znajdującej się na terenie innej parafii powinno być, zgodnie z obowiązkiem kanonicznym, przygotowane w parafii miejsca zamieszkania. Niepokojący jest fakt, że wielu rodziców życzy sobie, by Pierwsza Komunia Święta dziecka odbywała się wraz z grupą szkolną  w parafii, na terenie której znajduje się szkoła.

Świadczy to o braku rozróżnienia między nauką religii w szkole a przygotowaniem mistagogicznym do sakramentu, które ma mieć miejsce w parafii. Wiąże się to także ze słabością wiary niektórych rodziców, którzy lekceważą niedzielną Mszę świętą w swojej parafii. Wielu z nich,  nie czując związków z własną parafią, absolutyzuje wartość grupy szkolnej, która za kilka lat ulegnie przecież rozpadowi, nie widzi potrzeby włączania się  w tworzenie parafialnej wspólnoty wiary, co dokonuje się także podczas przygotowania do Pierwszej Komunii  Świętej. Nie można zgodzić się z poglądem, który w życiu religijnym dziecka ważniejsze miejsce przyznaje grupie szkolnej niż wspólnocie parafialnej.  

           

Uprzejmie Państwa proszę o przybycie do naszego kościoła parafialnego  św. Antoniego Marii Zaccarii, w niedzielę, 17 września 2017 roku na Mszę św.  o godz. 11.00. Po Mszy św. w sali katechetycznej domu zakonnego ojców barnabitów odbędzie się nasze spotkanie.

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie dzieci, które mają przystąpić w maju 2018 roku  do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej zobowiązane są od września 2017 roku  uczestniczyć w jednej godzinie nauki liturgicznej w tygodniu w parafii macierzystej. Proszę  o uwzględnienie tych lekcji w swoich rodzinnych planach zajęć. Katecheza ta ma olbrzymie znaczenie w uzupełnieniu szkolnej nauki  religii, ponieważ odbywać się będzie w bliskim kontakcie z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w kościele parafialnym.

            Aby Wasze dziecko mogło rozpocząć przygotowanie do sakramentu Pojednania i przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w 2018 roku należy dostarczyć  do dnia 22 października 2017 roku akt Chrztu św. dziecka (jeśli było ochrzczone w innej parafii) i wypełniony formularz zgłoszenia dziecka. 

 

            UWAGA RODZICE!

 

W związku  z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania katolickiego   w   porozumieniu   z   Radą   Stałą  Komisji  Episkopatu Polski  podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmą Pierwszą Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.

W szczególności:

a)      dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II,

b)      dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św. w klasie III,

c)      w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w parafiach propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.

 

                        Oczekując naszego spotkania z serca błogosławię całej Waszej Rodzinie.

                       

o. dr Kazimierz M. Lorek

                                                                                                proboszcz