Kolęda

ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH                        Wizyty odbywają się
              
2017 - 2018                                                    w godzinach 17.00 - 22.00

              

 

DATA

ULICA

 

15 stycznia

ul. Królowej Marysieńki 19

 

 

1 – 26

27 – 51

16 stycznia

ul. Królowej Marysieńki 19

 

52 – 76

77 – 102

103-127

17 stycznia

ul. Królowej Marysieńki 19

 

ul. Goplańska 25

128 – 153

 

1 – 26

18 stycznia

ul. Goplańska 25

27 – 52A

 

 

19 stycznia

ul. Goplańska 25

 

 

53 – 78

79 – 105

106 – 132

 

20 stycznia

ul. Goplańska 29

1 – 26

22 stycznia

ul.  ul. Goplańska 29

27 – 52A

53 -78

79 – 105

 

23 stycznia

ul.  ul. Goplańska 29

106 – 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZKŁAD WIZYT KOLĘDOWYCH                        Wizyty odbywają się
              
2017 - 2018                                                    w godzinach 17.00 - 22.00

              

 

DATA

ULICA

 

10 stycznia

ul. Gubinowska 4

 

 

1 – 26

27 – 51A

11 stycznia

ul. Gubinowska 4

 

52 – 77

78 – 103

12 stycznia

ul. Gubinowska 4

 

104 - 128

17 stycznia

ul. Gubinowska 4

129 - 153