,,Choinka marzeń" akcja charytatywna

 

Sprawozdanie ze świątecznej  akcji charytatywnej "Choinka marzeń”

      W dniach 6-15 grudnia 2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 358 im . hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie odbyła się świąteczna akcja charytatywna zorganizowana przez opiekunów Samorządu  Uczniowskiego i Wolontariatu SP nr 358   panią Izabelę Gryciuk i panią Joannę Niemierkę.

      Przy współpracy z  o. Kazimierzem Lorkiem proboszczem Parafii  Rzymskokatolickiej  oo. Barnabitów pw. Św. Antoniego Marii Zaccarii, społeczność szkolna przygotowała paczki dla 41 podopiecznych parafii m.in. samotnych, starszych ludzi, rodzin z dziećmi oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie i rodzice wszystkich 41 szkolnych oddziałów  przygotowali paczki dla wybranej osoby z listy bądź rodziny podanej przez proboszcza parafii, z którą nawiązano kontakt.

      W akcję włączyli się nauczyciele, rodzice i  uczniowie placówki. Osoby zaangażowane w projekt z wielkim przejęciem i chęcią niesienia pomocy innym, przynosiły do szkoły dary, które stały się symboliczną cząstką ludzkiej życzliwości przekazanej dla drugiego człowieka.

     Akcja przeszła najśmielsze oczekiwania wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Zebrano bardzo dużą ilość paczek, w których znajdowały się m.in. żywność, środki higieny osobistej, chemia gospodarcza, zabawki, słodycze oraz ciepłe ubrania.

     Zebrane dary,  na ręce o. Kazimierza Lorka przekazał dyrektor szkoły pani Monika Wiącek oraz  koordynatorzy i wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 358 w Warszawie.

 

                                                                                               Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                                                         Izabela Gryciuk

Czytaj również:

Podziękowania