WAŻNY KOMUNIKAT PARAFIALNY!!!!!!!

Drodzy Parafianie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

  • W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczeniami w całej Polsce proszę, aby we Mszach św. zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie uczestniczyło max. 50 osób!!!!!!

 

  • Osoby starsze i schorowane proszę, aby pozostały w domu i uczestniczyły w Liturgii za pomocą mediów (telewizja, radio, Internet).Udzielona została przez Kard. Kardynała Nycza Metropolitę Warszawskiego dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.

 

  • Przypominam, że można przyjmować w domu Komunię Świętą duchową. Każdy, kto jest w łasce uświęcającej, powinien wyrazić gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa i spotkania z Nim (a nie może uczynić tego fizycznie), może taki Dar otrzymać. Najlepiej uczynić to w czasie uczestniczenia we Mszy św. przeżywanej za pomocą mediów. Komunia Duchowa daje takie same skutki jak przyjmowane Ciało Pańskie.

 

  • Znak pokoju przekazujemy bez podawania rąk. Zachęcam do przyjmowania Komunii św. bezpośrednio na rękę.

 

  • W imię dobrze pojętej miłości bliźniego i troski o jego dobro proszę o zachowanie wszystkich wskazań zarówno państwowych, jak i kościelnych. Mam nadzieje, że wszystkie ograniczenia będą krótkotrwałe i tymczasowe - warto więc włożyć w ich realizację swój trud i poświęcenie. To takie nasze narodowe rekolekcje i sprawdzian troski o Wspólnotę i siebie nawzajem.

Proboszcz Tomasz M. Więch CRSP